UK flag SE flag

Archive for februari, 2013

Björklund gör plats för LifeGene…

”Regeringen tillsätter en utredare som ska se över hur registerbaserad forskning ska regleras. Samtidigt börjar regeringen fila på det lagförslag som ska göra LifeGene lagligt.” Läs mer om detta i Nr02-2013 www.lifesciencesweden.se

Read More