UK flag SE flag

Project Management

Ett biologiskt prov kan leva mycket längre än
er senaste studie eller projekt

Även om en verksamhet har bra process för sitt biologiska material,
så är varje projekt och studie unika och kräver långsiktigt tänkande
samtidigt som en studie ska vara praktiskt genomförbar under
olika teknologiska förhållanden.

NordicBiocube tar för varje enskild studie med biologiskt material fram
en enkel process som uppfyller QA och myndigheters krav. Därigenom
kan ert företags biologiska material användas på allra bästa sätt långt
efter det att en klinisk studie och ett projekt avslutats.