UK flag SE flag

Lagar & Förordningar som styr biologiskt material

Utbildningar och seminarier i gällande lagar och förordningar för biologiskt material.

Öppna föreläsningar/seminarier

Företag och verksamheter som har eller planerar att hantera biologiskt material får utbildning i aktuella regulatoriska aspekter. Eftersom deltagarna kommer från skilda
verksamheter blir diskussionerna vidare då de kan beröra andra område än vad som
är känt för den egna verksamheten.

Företagsanpassade utbildningar/seminarier

NordicBiocube anordnar även internutbildningar. Här anpassas utbildningen/seminariet
till frågor och områden som ert företag finner mest angeläget. Ni får då möjlighet till att
föra mer öppna diskussioner och få kundanpassade svar.