UK flag SE flag

Etikettering & Labkit

En klinisk studie är en stor investering men också en enorm möjlighet för ert företag. NordicBiocube hjälper er att dra nytta av de möjligheter som finns med biologiskt material idag och i framtiden.

Etiketter

På en etikett för biologiskt material ställs väldigt speciella krav. Den ska klara många olika miljöer och speciella omständigheter, både vad det gäller hållbarhet och läsbarhet.

NordicBiocube tillhandahåller etiketter som är grundligt utprovade i olika miljöer.

Ett lagkrav och en viktig del i hanteringen av biologiska prover är att säkerställa fullständig spårbarhet under provets hela livscykel, chain of custody.

Vi analyserar era särskilda behov och kundanpassar lösningen.

Labkit

Ett verktyg för att säkra de framtida resultaten och er investering är studie-
och besöks anpassade labkit.

NordicBiocube designar labkitet för er studie  som gör det lätt för
studiepersonalen att göra rätt.