UK flag SE flag

F.A.Q.

Behöver företag som bedriver klinisk forskning följa Biobankslagen eller finns det några undantag?

Nej det finns inga undantag utan bedrivs forskning på människor (även friska frivilliga fr.o.m nya Biobankslagen) så måste varje företag ha en Biobanksrutin över hur biologiska prover hanteras, förvaras och förstörs.

Vilka personuppgifter t.ex. namn, personnummer, får lov att förvaras på ett företag?

Inga. De uppgifter som identifierar försökspersonerna ska vara kodade på något sätt.

Kan ett företag som hanterar biologiska prover få en inspektion av Socialstyrelsen?

Ja

Om ett företag på något sätt uppvisat oaktsamhet eller hanterar forskningsprover som på strider mot biobankslagen eller andra gällande lagar kan det då bli påföljder?

Ja

Hur länge får prover förvaras innan analys och innan dessa prover börjar omfattas av biobankslagen?

Beroende på hur godkännandet ser ut av etikprövningsnämnden men max i 6 månader.

Spårbarhet är något som nämns många gånger i biobankslagen, hur spårbart behöver ett enskilt prov vara?

För varje försökspersons forskningsprov ska det finnas full spårbarhet under provets hela livscykel.

Om samtycket från en försöksperson dras tillbaka, när ska då provet förstöras?

Så snart som möjligt.