UK flag SE flag

Betryggande förvaring

När biologiskt material ska sparas är det viktigt att förvaringen sker på ett tillförlitligt sätt.

NordicBiocube erbjuder säker förvaring av biologiskt material
och tillhörande processer, dokumentation, logistik och service. Allt i enlighet
med gällande lagar och förordningar.

De underleverantörer vi anlitar för att komplettera vår verksamhet i samband
med förvaring, kontrollerar vi grundligt och kontinuerligt.