UK flag SE flag

Process Consultancy

Kostnadseffektiv process för biologiskt material

Vi tar fram en enkel och kostnadseffektiv process som möter QA  och
myndigheters krav och därmed stärker er verksamhet  lokalt och  globalt.

NordicBiocubes ledstjärna är att ta tillvara ert företags goda idéer och
komplettera med vår unika kompetens. Vi har ett strategiskt tänkande
där vi väger in hur er verksamhet arbetar med det biologiska materialet
idag och hur ni ska arbeta i framtiden. Detta så att materialet kan utnyttjas
optimalt,  få en säker spårbarhet och  bibehållen kvalitet under hela sin
livscykel (chain of custody).  Är er verksamhet ägare till det biologiska
materialet så är ni också legalt ansvarig för det biologiska material både
internt och externt.

NordicBiocube tillhandahåller även kundanpassade LIMS system & IT-stöd för att möta chain of custody.

En enkel kostnadseffektiv process för biologiskt material, stödjer och underlättar
vardagen i er verksamhet och, bidrar när ni letar investerare och
globala samarbetspartners för er forskning.