UK flag SE flag

Korta fakta

Att arbeta med processer för biologiskt material som fungerar både globalt och lokalt är viktigt. Detta för att säkra QA och myndigheters krav och en praktisk genomförbarhet, som fungerar idag och för framtida produktutveckling. Alla Life Science verksamheter som arbetar med forskning måste förhålla sig till detta.

Att internt skapa och bibehålla denna kompetens, kräver lång erfarenhet av hela resan och stora resurser. Företaget måste kunna erbjuda sin personal att under många år få arbeta och se forskningens alla delar, från små- till storskalighet. Först när allt skalas upp och ses i sitt hela sammanhang, kan samband mellan handlingar och konsekvenser förstås.

Förutom övergripande internationella riktlinjer för forskning, så har eller planerar många länder detaljerade lagar som interagerar och styr hanteringen av biologiska prover och dess information.

Om er produkt ska användas utanför det land där ni bedriver er forskningsverksamhet, nu eller framöver som t.ex. vid kliniska studier, så måste även aktuella länders lagar tillämpas.