UK flag SE flag

Medicon Valley Inhalation Consortium (MVIC) ombildas till aktiebolag…

Läs den nya artikeln…

http://hd.se/ekonomi/2013/03/05/tidigare-astra-anstallda-i-eget/

 

För att läsa mer om MVIC…

http://inhalationconsortium.com/

http://www.hornonline.com/frontpage/sweden/swedish-life-sciences/invest-in-skane-ab

About The Author

No Comments