UK flag SE flag

Expertis i globala processer för biologiskt material

I NordicBiocube finns kvalificerad kompetens från många olika områden
inom läkemedelsindustrin, inklusive big pharma, biotech,
medicinteknik och hälso-och sjukvård.

I företaget finns också lång och gedigen erfarenhet av
utvecklingsarbete med såväl lokala som globala processer
för biologiskt material och kliniska studier.

Våra kunskaper gör oss särskilt lämpade att förstå företags och
intressenters utmaningar. Genom NordicBiocube får ni enkla lösningar och
processer som fungerar globalt under olika teknologiska förhållanden.