UK flag SE flag

Värdefulla transporter

Vid transport av biologiskt material
finns det inte utrymme för kompromisser

Ett insamlat biologiskt material från en klinisk studie är ovärderligt. NordicBiocube
erbjuder kvalitetsäkrade transporter i Sverige och utomlands. Transporterna
uppfyller gällande lagar och förordningar.

För ägare till biologiskt material finns skyldigheter att kontrollera att alla aktörer
uppfyller gällande krav. NordicBiocube kontrollerar grundligt och kontinuerligt
de företag vi anlitar och sköter all kommunikation och logistik åt er.