UK flag SE flag

Ordlista

Avidentifiering:

En åtgärd som medför att ett vävnadsprov inte längre är identifierbart.

Biobank:

En samling bevarade vävnadsprover som  den organisation som ansvarar och/eller hanterar dessa.

Huvudman:

…för en biobank Vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en biobank.

Hälso- och sjukvård:

Verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller Tandvårdslagen (1985:125).

Identifierbart vävnadsprov:

Vävnadsprov vars ursprung direkt eller indirekt, kan härledas till den eller de människor eller foster från vilka det härrör.

Kodning:

En åtgärd vid hanteringen av ett vävnadsprov som ersätter direkt identifierande personuppgifter med en kod.

Provgivare:

1. Levande människa från vilken ett vävnadsprov har tagits, eller 2. kvinna som bär eller har burit ett foster från vilket ett vävnadsprov har tagits.

Vårdgivare:

Ansvarig statlig myndighet, landsting och kommun samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso och sjukvård.

Vävnadsprov:

Biologiskt material från en levande eller avliden människa eller från ett foster, oavsett om materialet består av vävnad, celler eller beståndsdelar från vävnad eller celler.