UK flag SE flag

Den nya biobankslagen kommer juli 2013

Själva utredningen förväntas vara klar i slutet på 2012 och propositionen väntas läggas tidigt nästa år. NordicBiocube planerar  utbildningar i den nya biobankslagen. Mer information om när kommer här.

About The Author

No Comments