UK flag SE flag

Biobanksutredningen…

Det pågår fortfarande ett intensivt utredningsarbete inför den nya biobankslagen. Mer om NordicBiocubes utbildningsaktiviteter i samband med det nya lagförslaget kommer i månadsskiftet september oktober.

About The Author

No Comments